News-Dateien: Downloads

pdf 221123 Gehaltstabellen LehrerInnen Neu

101 Downloads

Dokument 220902 Verordnung Schulleitung zu NOST Beliebt

1575 Downloads

pdf 220902 FAQ Schulrechtsnovelle NOST/SOST Beliebt

1612 Downloads

pdf 220902 ÖPU/FCG-Rundschreiben: NOST im Kraft Beliebt

1557 Downloads

pdf 220831 GÖD-Info: Erhöhung des Fahrtkostenzuschusses

39 Downloads

pdf 220830 Covid19-Schulverordnung Schuljahr 2022-23 Beliebt

1585 Downloads

pdf 220830 Rundschreiben sichere Schule 2022-23 Beliebt

1579 Downloads

Dokument 220830 COVID-19-bezogene Personalmaßnahmen

94 Downloads