News-Dateien: Downloads

pdf 220531 BMBWF-Erlass: Schulbetrieb ab 2.6.2022 Beliebt

4265 Downloads

pdf 220530 ÖPU-Info: Prüfungstaxen NT 2021 und HT 2022 Beliebt

2920 Downloads

pdf 220423 ÖPU/FCG-Info: Schulbetrieb ab 19.4.2025 Beliebt

4055 Downloads

Dokument 220423 COVID-19-Schulverordnung, aktuelle Fassung Beliebt

4017 Downloads

pdf 220408 ÖPU/FCG-Info: Schulbetrieb ab 19.4.2022 Beliebt

4404 Downloads

pdf 220401 Info-AHS-Gewerkschaft: Entlastungsmaßnahmen Beliebt

5040 Downloads

pdf 220324 RS der AHS-Gewerkschaft 1-2021/22 Beliebt

4856 Downloads

pdf 220321 ÖPU/FCG: Gratulation an Univ. Prof. Faßmann Beliebt

2908 Downloads

pdf 220228 GÖD-Resolution Ukraine Beliebt

3844 Downloads